NIEUWS   7 augustus 2020
MUSICEREN & CORONA

Het coronavirus en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen hadden de afgelopen maanden een enorme impact op de samenleving. En dus ook op de activiteiten van onze harmonie KUNST ADELT. Uitgerekend in ons jubileumjaar...


Maar we bleven als orkest niet bij de pakken zitten. Via online initiatieven bleven muzikanten, dirigent en bestuur ook tijdens de 'lockdown' met elkaar in contact. Daarnaast werden de beslissingen van de Veiligheidsraad op de voet gevolgd om de repetities zo snel als mogelijk, conform de voorschriften, te kunnen hervatten. Hoop doet leven.

 

JUBILEUMPROGRAMMA AANGEPAST

Van zodra de impact van het coronavirus duidelijk werd, groeide het besef dat heel wat van onze geplande jubileumactiviteiten niet zouden kunnen doorgaan. Een serieuze domper, maar tegen een dergelijke pandemie valt nu eenmaal weinig te beginnen. Om muzikanten en sympathisanten snel duidelijkheid te verschaffen, hakte het bestuur vrij snel een aantal knopen door:


  • Annulatie van het Mis en Bouteille-concert van 4 april.
  • De lancering van de speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde gin wordt verschoven naar latere datum.
  • Annulatie van het Summertime-concert op 3 juli in De Wiek.

  • Annulatie van de academische zitting en zomerfeest op 4 juli.

  • Annulatie van het concert op de Gentse Feesten Sint-Baafsplein, voorzien op 26 juli.


Het zomerconcert in De Wiek en op de Gentse Feesten - beiden met Udo als gast - werden intussen verplaatst naar 2021. Afspraak op 2 (Zele) en 18 (Gent) juli!


Daarnaast stelt het bestuur alles in het werk om in het weekend van 6 t.e.m. 9 november een Ceciliaviering te kunnen opzetten en wordt gekeken naar het weekend van 19 & 20 februari 2021 voor het concertproject KUNST ADELT #150jaarjong. Duimen maar!

 

DIGITAAL: HET NIEUWE NORMAAL 

9 maart 2020 was er de voorlopig laatste repetitie in Zaal De Kring te Zele-Heikant. Nadien werden in het kader van de coronamaatregelen alle fysieke activiteiten opgeschort. Digitaal dan maar; want wat we absoluut wilden vermijden was een absolute windstilte binnen onze werking.


Het resultaat was een waaier aan online initiatieven: online repetities, een coronachallenge waarbij muzikanten elkaar uitdaagden om repetitiefilmpjes door te sturen, een wedstrijdje 'verjaardagswensen verzamelen', online apero's, regelmatig een videoboodschap van de dirigent én - als klap op de vuurpijl - het online meiavond concert. Stilzitten... het staat niet in ons woordenboek.


CORONAREPETITIES 

Sinds 1 juli konden amateurgezelschappen hun activiteiten opnieuw hernemen, zij het onder zeer strikte voorwaarden: maximum 50 deelnemers, twee meter afstand tussen elke muzikant, een verplicht preventie- en circulatieplan,... Dat bovenop de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen (social distance, handen ontsmetten, mondmasker).


Repeties waarbij er tussen elke muzikant twee meter afstand is, dat vraagt een extra grote ruimte die bovendien over een afzonderlijke in- en uitgang dient te beschikken en goed moet kunnen verlucht worden.

KUNST ADELT zocht en vond onderdak in de voormalige sporthal VHVD, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur van Zele.


En enthousiaste ploeg ging aan de slag om er de 'KUNST ADELT Arena' te bouwen en de akoestische uitdagingen van het gebouw te tackelen. Op 6 juli werd er een eerste maal gerepeteerd. 46 muzikanten waren op de afspraak en voelden zich de koning te rijk om eindelijk opnieuw in groep te kunnen musiceren. Hoe lang deze situatie zal aanhouden weten we niet, en we kijken ernaar uit opnieuw onze intrek te kunnen nemen in onze vertrouwde repetitieruimte te Zele-Heikant.


Maar op dit ogenblik is KUNST ADELT is vooral blij opnieuw muziek te kunnen maken. En dat doen we op een veilige manier.


#sharethemusic not the virus!