HISTORIEK   De beginjaren

In 1870 groeit bij de Zeelse smid Louis Wauters het idee om met de inwoners van de wijken Heikant en Bos een muziekmaatschappij te stichten. Later dat jaar trekken ter gelegenheid van Heikant kermis een twintigtal muzikanten door de straten. Muziekmaatschappij ‘KUNST ADELT’ is geboren. Louis Wauters is naast stichter en voorzitter ook de eerste dirigent. Tot 1890 gaan de repetities door in de smidse.

 

De muziekmaatschappij van toen groeide uit tot de Koninklijke Harmonie KUNST ADELT zoals we die vandaag kennen: een modern harmonieorkest waar verschillende generaties samen musiceren onder leiding van een professionele dirigent.

 

Enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers zorgen voor een passende omkadering en de nodige financiële middelen. De grootste drijfveer: het publiek regelmatig vergasten op een uniek muzikaal gebeuren. Concerten waar naast de muziek ook de vriendschap van af spat.

 

Dank aan eenieder die de afgelopen jaren heeft mee getimmerd aan de weg van de Koninklijke Harmonie KUNST ADELT, met de geestdrift en het doorzettingsvermogen van haar stichter.

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE KONINKLIJKE HARMONIE KUNST ADELT

1870
Stichting van de Muziekmaatschappij ‘KUNST ADELT’ door Louis Wauters, smid te Zele-Heikant.

                

1872

Optekenen van de eerste statuten.

“Reglement dienende tot Grondstelsel der Maatschappij van Fanfaren gevestigd binnen de gemeente van Heikant onder Zele, den Derden November Duizend acht honderd twee en zeventig. Volgens alhier de statuten naar dewelke de ondergeteekende respective inwoners van Heikant en Bosch verklaren zich te gedragen en hun tevens verbinden de zelve in alle hunne deelen te volgen en te onderhouden.”

 

1873

Aankoop en wijding van het eerste vaandel. Nadat dit in 1961 door een nieuw exemplaar wordt vervangen, wordt het oude vaandel volledig opgeknapt door de Zeelse Kantschool. Het wordt gedurende vele jaren bewaard in het toenmalige repetitielokaal (Bosstraat 182) en na de sluiting ervan ondergebracht in het Museum Zeels Erfgoed.

 

1890

Het bestuur vindt de situatie in de smidse niet langer houdbaar. KUNST ADELT verhuist naar het lokaal op de hoek van de Heikant en Bosstraat, toen uitgebaat door de familie De Brauwer. De harmonie zal er tot 2006 haar vaste stek hebben.

 

1914

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden bijna alle koperen instrumenten gestolen of door de Duitsers opgeëist. Een tegenslag die het orkest dankzij de inspanningen van het bestuur snel te boven komt.


1927

Maurice Van Kerckhove, in Zele-Heikant beter bekend als ‘Meneer Maurice’, neemt de voorzittershamer over van Charles-Louis Van Kerckhove. Maurice Van Kerckhove was destijds door stichter Wauters aangespoord om muzieklessen te volgen. Hij behaalde het diploma van onderwijzer en koster en werd schoolhoofd te Zele-Heikant. Maurice blijft voorzitter tot 1956; ook als ere-voorzitter blijft hij de werking volgen tot zijn dood in 1971. Onder zijn leiding kent KUNST ADELT een periode van  bloei.

 

1929

Gustaaf Van Cauteren wordt secretaris, Herman De Leenheer wordt de nieuwe dirigent.

 

1932

Op initiatief van dirigent Herman De Leenheer worden klaroenen of ‘clairons’ aangekocht. Dankzij dit instrument worden jonge muzikanten aangetrokken die
hopen zo in het leger als klaroenblazer te kunnen dienst doen. 


1934

Frans Ghysels en Elza De Schutter worden de nieuwe lokaaluitbaters. Het café wordt verbouwd en zal in die vorm tot 2006 blijven bestaan. Gedurende al die jaren is ‘het muzieklokaal’ de draaischijf van alle Heikantse muzikale activiteiten.

 

Odilon De Brauwer volgt Herman De Leenheer op als dirigent van KUNST ADELT.

 

1938

Dirigent Odilon De Brauwer koopt klarinetten aan waardoor de fanfare uitgroeit tot een volwaardige harmonie. De financiering van het project wordt ondersteund via een tombola en bijdragen van enkele milde schenkers. Er wordt beweerd dat onder meer Maurice Van Kerckhove en Odilon De Brauwer naar Brussel reizen om bij kapitaalkrachtige lieden financiële steun los te peuteren.

 

1950

Georges Ghysels wordt de nieuwe dirigent; een taak die hij gedurende 31 jaar op ‘meesterlijke’ wijze zal vervullen. Georges Ghysels is dirigent-leraar en volgt
verschillende opleidingscursussen bij beroepsdirigenten om zich verder te vervolmaken. Muzikanten noemen hem ‘Meester Ghysels’ of ‘De Míster’. Met het
enthousiasme en de inzet die hem eigen is regelt hij zowat alles: herstel van instrumenten, partituren, regelen van uitstappen, verwittigen van muzikanten,…

 

Decoratiefeest 1935


Decoratiefeest 1948