HISTORIEK   De periode Tony D'HEER

1981

Tijdens een volksconcert op 19 september vindt een dubbele wissel plaats. Gustaaf Van Cauteren neemt afscheid als voorzitter ten gunste van zijn schoonzoon Antoine   D’heer. Dirigent Georges Ghysels geeft na 31 jaar het dirigeerstokje door aan Johnny Eeckhaut.


Voorzitter Antoine (Tony) D’heer vernieuwt de bestuursploeg en geeft een aantal wensen te kennen: “Een dorpsharmonie moet zich bewust zijn van de eigen mogelijkheden én beperkingen, en beseffen dat men slechts kan overleven als men aansluiting vindt bij de gebeurtenissen op de wijk.”

Er wordt beslist niet langer deel te nemen aan de muziektornooien omdat ze de oudere muzikanten afschrikken. Tegelijkertijd worden een aantal oude tradities in ere hersteld: een septemberconcert in parochiezaal ‘De Kring’ en een kioskconcert in het voorjaar op de wijk Bos.


1982

Het aantrekken van nieuwe, jonge muzikanten blijft een voortdurende zorg. Onder impuls van kersvers dirigent Johnny Eeckhaut wordt gestart met een eigen muziek-  school. De eerste notenleerklas telt meteen 25 leerlingen die na zes maanden een eerste instrument kunnen uitproberen. De organisatie van muzieklessen in de schoot van de harmonie wordt ook later nog een paar maal herhaald.

 

Tony D’heer maakt van de vernieuwing van het instrumentarium een belangrijk werkpunt; elke muzikant moet kunnen beschikken over een degelijk instrument. Om dit alles te financieren lanceert de voorzitter de jaarlijkse mosselfeesten. De eerste editie in 1982 verloopt nog in primitieve omstandigheden, maar het enthousiasme is groot en de mosselfeesten groeien jaar na jaar uit tot een gigantisch succes. Door de enorme bijval wordt het evenement zelfs uitgebreid naar een driedaagse, waar tot 1250kg mosselen worden geserveerd.

 

1991

Johnny Eeckhaut neemt wegens gewijzigde beroepsbezigheden ontslag als dirigent en geeft op de maandagavond van het jaarlijks Ceciliafeest de dirigeerstok door aan Els Vander Stricht. Bij zijn slotwoord roept Johnny de aanwezige muzikanten op om KUNST ADELT te blijven koesteren: “Besef goed: voor mij is de harmonie van den Heikant het schoonste harmonieke van gans België.”

Met Els Vander Stricht staat voor het eerst een dirigente voor een Zeelse harmonie; alweer een primeur.

 

1992

Ronny De Wever volgt Els Vander Stricht op en wordt de nieuwe dirigent van de Koninklijke Harmonie KUNST ADELT van Zele-Heikant.

 

1993

Vele uniformen zijn aan vernieuwing toe en het bestuur besluit om de harmonie - letterlijk - in een nieuw jasje te steken. Een initiatief waar alweer een stevig prijskaartje aan vasthangt: 200.000 Belgische frank. Om dit te financieren lanceert voorzitter Tony D’heer een nieuwe formule ter vervanging van het lenteconcert, nl. de organisatie van een muzikaal breughelfestijn (1994 - 1995).

 

1995

De Koninklijke Harmonie KUNST ADELT van Zele-Heikant blaast 125 kaarsjes uit en  viert dat onder meer met een galaconcert door de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia o.l.v. Dirk De Caluwé en een feestelijke ontvangst op het gemeentehuis. De overzichtstentoonstelling in Zaal De Kring blikt terug op een rijkgevulde   geschiedenis.


1998

Bart Picqueur - op dat ogenblik dirigent van de Jeugdharmonie Sinte-Cecilia Zele - wordt dirigent in opvolging van Ronny De Wever.

 

1999

Na een jaar dient dirigent Bart Picqueur om professionele redenen ontslag te nemen. Voor het eerst loopt de keuze van een nieuwe dirigent via proefrepetities en een evaluatieronde door de muzikanten. Luc Blomme wordt gekozen als nieuwe dirigent.

De komst van Luc Blomme brengt opnieuw rust aan het muzikale roer van de harmonie; de samenwerking luidt voor KUNST ADELT een trendbreuk in. Onder Luc  Blomme maakt de harmonie uitgebreid kennis met het moderne hafabra-repertoire. Hefbomen daartoe vormen de themaconcerten en het opnieuw deelnemen aan de provinciale tornooien. De aanpak loont en nieuwe jonge muzikanten vinden de weg naar Zele-Heikant.

 

1976 - Het trommelkorps met vooraan links lesgever Paul Smet

1981 - Dirigenten- en voorzitterswissel: (v.l.n.r) Johnny Eeckhaut, Georges Ghysels, Gustaaf Van Cauteren en Antoine D’heer